Flex 5

Flex 5

Seneste version af Flex 5: 2.74

Funktionalitet i Flex 5

 • Mulighed for ind- og udflexning op til 4 gange dagligt.
 • Mulighed for op til 4 daglige periodefravær eller 1 heldagsfravær. Et heldagsfravær kan indlægges som fast fraværsdag i en valgfri periode.
 • Mulighed for ur-forsinkelse på første indflexning (op til 59 minutter).
 • Mange fraværsmuligheder (sygdom, kursus, møde, afspadsering, omsorgsdag, ferie, feriefridag, arbejder hjemme ...).
 • Mulighed for middagspausestyring.
 • Mulighed for udligning af middagspauser hen over en uge.
 • En medarbejder har sit eget statusbillede.
 • En medarbejder kan skifte normtid på en valgfri dag (ferietimer og feriefridagstimer bliver automatisk omberegnet).
 • En medarbejder kan skifte afdeling på en valgfri dag.
 • Feriedage, timer, omsorgstimer, særlige feriedagstimer og feriefridagstimer kan automatisk beregnes når ferieåret skifter. Overskydende ferietimer den 1. maj kan vælges bevaret, overført til flex eller slettet. Der beregnes efter de nye ferieregler (25 dage).
 • Mulighed for udskrivning af ferieseddel.
 • Automatisk beregning af fridage og skæve helligdage.
 • Beregning af dagsaktuel saldo.
 • Automatisk styring af overtid i 2 satser.
 • Mulighed for overførsel af flextimer til afspadsering.
 • Medarbejdere kan autoriseres til særlige funktioner.
 • Dagens navn, gamle danske vejrvarsler, historiske begivenheder, solens op- og nedgangs tider er indlagt. Flag- og mærkedage er indlagt og kan vedligeholdes.
 • Flexskema kan beregnes og udskrives af den enkelte medarbejder eller centralt for alle medarbejdere.
 • Godkendelsesprocedure kan "låse" foretagne registreringer.
 • Statistik på opnået flex og indgivet fravær. Statistikken kan overføres til regneark.
 • Flex og statistikker kan udskrives for valgfrie intervaller som kan være på enten uge eller månedsbasis.
 • Receptionistmodulet er integreret og viser hvem der er mødt og hvem der er fraværende.
 • En medarbejder kan indlægge fravær på en kollega og udskrive fraværserklæring.
 • Medarbejderinitialer kan omdøbes.
 • Medarbejderdata kan indlæses fra sikkerhedskopi (hvis en utilsigtet sletning har fundet sted).
 • Styring af Ferie-fridage både efter de kommunale og statslige regler.
 • Mulighed for serverstyring af uret i pc'en (tvangsopdatering af dato og tid).
 • Mulighed for udskrivning af saldoliste.
 • Pausefunktion med op til 4 daglige registreringer af pauser.
 • Mulighed for »fredags funktion« (middagstillæg ved flex før middag).
 • Norm cyklus - automatisk normskift henover en valgfri periode med valgfrit cyklusinterval (antal uger mellem skift).
 • En medarbejders »rettigheder« i systemet kan kopieres ved oprettelse af nye medarbejdere.
 • Særlige feriedage kan håndteres. Dagene kan gives på én gang (beregnes sammen med den nye ferie) eller "drop-vis" med 1/12 pr. måned (som OK-dage hver den 1. i måneden)
 • Mulighed for valgfri forsinkelse på flexbillede ved auto-flex.
 • Ved beregning af ferie fridage kan der tages højde for fritvalgsordning.
 • Omsorgsdage beregnes nu automatisk den 1.1. Der er mulighed for afholdelse "af alle" eller kun af medarbejdere med børn (registreret i systemet) under 7 år. Antal dage generelt eller pr. barn kan opsættes valgfrit, ligesom sletning af overskydende dage den 31.12. kan vælges.
 • Ferie fridage kan vælges beregnet så de følger ferieåret eller kalenderåret.
 • Udtræk af ferie og fravær til KMD's centrale systemer.
 • Mulighed for beregning styring af seniordage.
 • Mulighed for oprettelse af flere supervisorer. Supervisorer kan autoriseres til Flex, Tidsregistrering eller begge dele.
 • Mulighed for tidsregistrering (fra version 2.00).
 • Normer og grupper kan tildeles til flere medarbejdere i een og samme arbejdsgang.
 • Normer og grupper kan gøres passive.
 • Fraværs statistik kan alders og køns  opdeles.
 • Skæve dage kan undertrykkes
 • Ferie kan indlægges på lørdage og søndage
 • 6. Ferieuge kan beregnes
 • Systemmeddelelse til alle brugere kan oprettes.

 
Se mere i produktets brugervejledning som kan hentes her.Seneste nyt

Flex 5 og den nye ferielov

3. september 2019

Flex 5 tilpasses til den nye ferielov i øjeblikket.

En ny version af programmet vil formentlig være klar inden årsskiftet så alt er på plads til næste ferieårs skift den 1. Maj 2020.

Her vil man blandt andet skulle nedjustere antal feriedage fra 25 til 16,64 ligesom de særlige feriedage nu ikke længere følger ferieåret som jo bliver anderledes. I stedet indføres en SF-periode.

Nærmere følger.

Rettelser i Flex 5

13. maj 2019

118 TIDSREGISTRERING OG VALG AF KATEGORI
2019-04-30 - 2.74
Opgaver og mener er nu ikke længere åbnet i alle niveauer men kun i det første niveau hvilket giver en bedre oversigt.

117 TIDSREGISTRERING OG CPR NUMRE
2019-04-30 - 2.74
Medarbejder cpr-numre er fjernet fra udskrifterne.

116 NY FERIEÅRS FUNKTION
2019-04-30 - 2.74
Fra statusbilledet kan man nu kontrollere ferieårsindstillingerne lige som man kan "rulle et år tilbage" og beregne ferie (hvis års rulningen ER foretaget og medarbejderen IKKE har fået beregnet uge 18).

115 SÆRLIGE FERIEDAGE OG FERIEÅRS SKIFT
2019-04-30 - 2.74
En særlig feriedag holdt den sidste dag i ferieåret blev ikke modregnet.
Fejlen er rettet.

Se alle nyheder


Referencer

Hobro Bibliotek

Inerisaavik - Grønlands central for undervisning

KRONE KAPITAL

Varde Kommune

CRsoft v/ Svend Erik Johansen - H.C. Andersensvej 5 - 6000 Kolding - Tlf 7552 4995 - Fax 7552 4995 - Mobil 3099 1352 - E-mail