Flex 5

Flex 5

Seneste version af Flex 5: 2.9.8.9

Funktionalitet i Flex 5

 • Mulighed for ind- og udflexning op til 4 gange dagligt.
 • Mulighed for op til 4 daglige periodefravær eller 1 heldagsfravær. Et heldagsfravær kan indlægges som fast fraværsdag i en valgfri periode.
 • Mulighed for ur-forsinkelse på første indflexning (op til 59 minutter).
 • Mange fraværsmuligheder (sygdom, kursus, møde, afspadsering, omsorgsdag, ferie, feriefridag, arbejder hjemme ...).
 • Mulighed for middagspausestyring.
 • Mulighed for udligning af middagspauser hen over en uge.
 • En medarbejder har sit eget statusbillede.
 • En medarbejder kan skifte normtid på en valgfri dag (ferietimer og feriefridagstimer bliver automatisk omberegnet).
 • En medarbejder kan skifte afdeling på en valgfri dag.
 • Feriedage, timer, omsorgstimer, særlige feriedagstimer og feriefridagstimer kan automatisk beregnes når ferieåret skifter. Overskydende ferietimer den 1. maj kan vælges bevaret, overført til flex eller slettet. Der beregnes efter de nye ferieregler (25 dage).
 • Mulighed for udskrivning af ferieseddel.
 • Automatisk beregning af fridage og skæve helligdage.
 • Beregning af dagsaktuel saldo.
 • Automatisk styring af overtid i 2 satser.
 • Mulighed for overførsel af flextimer til afspadsering.
 • Medarbejdere kan autoriseres til særlige funktioner.
 • Dagens navn, gamle danske vejrvarsler, historiske begivenheder, solens op- og nedgangs tider er indlagt. Flag- og mærkedage er indlagt og kan vedligeholdes.
 • Flexskema kan beregnes og udskrives af den enkelte medarbejder eller centralt for alle medarbejdere.
 • Godkendelsesprocedure kan "låse" foretagne registreringer.
 • Statistik på opnået flex og indgivet fravær. Statistikken kan overføres til regneark.
 • Flex og statistikker kan udskrives for valgfrie intervaller som kan være på enten uge eller månedsbasis.
 • Receptionistmodulet er integreret og viser hvem der er mødt og hvem der er fraværende.
 • En medarbejder kan indlægge fravær på en kollega og udskrive fraværserklæring.
 • Medarbejderinitialer kan omdøbes.
 • Medarbejderdata kan indlæses fra sikkerhedskopi (hvis en utilsigtet sletning har fundet sted).
 • Styring af Ferie-fridage både efter de kommunale og statslige regler.
 • Mulighed for serverstyring af uret i pc'en (tvangsopdatering af dato og tid).
 • Mulighed for udskrivning af saldoliste.
 • Pausefunktion med op til 4 daglige registreringer af pauser.
 • Mulighed for »fredags funktion« (middagstillæg ved flex før middag).
 • Norm cyklus - automatisk normskift henover en valgfri periode med valgfrit cyklusinterval (antal uger mellem skift).
 • En medarbejders »rettigheder« i systemet kan kopieres ved oprettelse af nye medarbejdere.
 • Særlige feriedage kan håndteres. Dagene kan gives på én gang (beregnes sammen med den nye ferie) eller "drop-vis" med 1/12 pr. måned (som OK-dage hver den 1. i måneden)
 • Mulighed for valgfri forsinkelse på flexbillede ved auto-flex.
 • Ved beregning af ferie fridage kan der tages højde for fritvalgsordning.
 • Omsorgsdage beregnes nu automatisk den 1.1. Der er mulighed for afholdelse "af alle" eller kun af medarbejdere med børn (registreret i systemet) under 7 år. Antal dage generelt eller pr. barn kan opsættes valgfrit, ligesom sletning af overskydende dage den 31.12. kan vælges.
 • Ferie fridage kan vælges beregnet så de følger ferieåret eller kalenderåret.
 • Udtræk af ferie og fravær til KMD's centrale systemer.
 • Mulighed for beregning styring af seniordage.
 • Mulighed for oprettelse af flere supervisorer. Supervisorer kan autoriseres til Flex, Tidsregistrering eller begge dele.
 • Mulighed for tidsregistrering (fra version 2.00).
 • Normer og grupper kan tildeles til flere medarbejdere i een og samme arbejdsgang.
 • Normer og grupper kan gøres passive.
 • Fraværs statistik kan alders og køns  opdeles.
 • Skæve dage kan undertrykkes
 • Ferie kan indlægges på lørdage og søndage
 • 6. Ferieuge kan beregnes
 • Systemmeddelelse til alle brugere kan oprettes.

  NYT I 2.90

  - Håndtering af den nye ferielov 1.9.2020
  - Ny huskefunktion
  - On line hjælp er tilbage!

  Hent programmets brugervejledning:  Brugervejledning_290.pdfSeneste nyt

Rettelser i Flex 5

3. juni 2021

145 SENIORTIMER KOMBINERET MED FLEXFRI OG FLEX FEJLEDE I BEREGNING
Seniordagen blev ikke "trukket" korrekt.
Fejlen er rettet.
2021-06-03 version 2.9.8.8

Rettelser i Flex 5

26. maj 2021

144 TIDSREGISTRERING - SÆT STOPDATO
Der er nu mulighed for at sætte stopdato for flere opgavetyper på én gang ved blot at markere opgaven.
2021-05-26 version 2.9.8.7

 

Se alle nyheder


Referencer

Hobro Bibliotek

Inerisaavik - Grønlands central for undervisning

Varde Kommune

CRsoft v/ Svend Erik Johansen - Søvangsvej 9 - 9300 Sæby - Mobil 3099 1352 - E-mail