-Bilinguis

Bilinguis

Nyhedsarkiv:

 25 timers læringstilbud

22. marts 2019

Understøttelse af 25 timers læringstilbud målrettet mod børn fra 8 måneder til 2 år er indført i Bilinguis.
Versionen er frigivet.

 

 


P-data opslag nu til Serviceplatformen

28. august 2018

I version 2.52 af Bilinguis som lige er frigivet, er P-data opslaget ændret fra KMD til KOMBITs Serviceplatform.

Den nye version er i drift.

 


Bilinguis er tilrettet

8. september 2017

Bilinguis er tilrettet grundet ændrede krav til løsningen.

  • Alle breve er omlagt idet det nu som noget nyt - er sprogvurderings enheder der har kontakten til familierne og ikke forvaltningen. Forvaltningen tilskriver dog fortsat via e-boks.
  • Behov for dynamiske hændelsestekster er indført. Der kan samtidig udtrækkes statistik på disse.

Den nye version afventer test - men er reelt driftsklar!

 

 


BILINGUIS SQL i drift

1. april 2016

BILINGUIS SQL sættes i drift i disse dage!

Efter vel overstået test (med meget få fejl) sættes den nye version af BILINGUIS i drift. Samtidig udfases Access versionen.

Omlægning til SQL server er sket for at undgå opbevaring af personfølsomme data i et filsystem.
Samtidig er funktionaliteten i programmet ændret, så der ikke længere gemmes kopier af de udsendte tilbud til familierne.

Da ethvert dokument kan gendannes oprettes nu alene en dokument-information i databasen. Heraf kan man se hvornår dokumentet er blevet dannet.
Samtidig giver denne omlægning en hurtigere statistik på hvor mange breve der er udsendt i et valgfrit datointerval.


CRsoft v/ Svend Erik Johansen - H.C. Andersensvej 5 - 6000 Kolding - Tlf 7552 4995 - Fax 7552 4995 - Mobil 3099 1352 - E-mail