Bilinguis

Bilinguis

BILINGUIS er et nyt produkt til administration af 2 sprogede børn på daginstitutionsområdet.

Med produktet får man overblik over 2 sprogede børn i sproggrupper.

- Data tilvejebringes via udtræk fra de fælleskommunale systemer eller ved egne udtræk fra et lokalt P-data system.

- Integreret sikkerhedssystem til overholdelse af Persondatalovens krav.

- Barnet har sit eget stamkort hvorfra man tillige har overblik over barnets forældre samt tilbud til barnet om sprogstimulering.

- Styring af 30 timers tilbud.

- Let "kommunikation" med pædagoger i sprogcentre via elektronisk genererede stamkort og statuslister (word format).

Nem tilskrivning af forældre på flere forskellige sprog. Brevtilskrivningen baseres på dokumenter som kommunen selv designer men hvor data fra systemet brevflettes automatisk. Breve kommunikeres i dag via digital post (e-boks) i PDF-format.

- Mange statistikmuligheder herunder statistik til undervisningsministeriet.
- Anvender SQL database. 

For mere information kontakt Torben Nielsen hos Københavns Kommunes børne- og ungeforvaltning - Pædagogisk Faglighed.

Brugervejledning til Bilinguis: Bilinguis_Brugervejledning.pdf

 Seneste nyt

P-data opslag nu til Serviceplatformen

28. august 2018

I version 2.52 af Bilinguis som lige er frigivet, er P-data opslaget ændret fra KMD til KOMBITs Serviceplatform.

Den nye version er i drift.

 

Bilinguis er tilrettet

8. september 2017

Bilinguis er tilrettet grundet ændrede krav til løsningen.

  • Alle breve er omlagt idet det nu som noget nyt - er sprogvurderings enheder der har kontakten til familierne og ikke forvaltningen. Forvaltningen tilskriver dog fortsat via e-boks.
  • Behov for dynamiske hændelsestekster er indført. Der kan samtidig udtrækkes statistik på disse.

Den nye version afventer test - men er reelt driftsklar!

 

 

Se alle nyheder


Referencer

Købernhavns Kommune

CRsoft v/ Svend Erik Johansen - H.C. Andersensvej 5 - 6000 Kolding - Tlf 7552 4995 - Fax 7552 4995 - Mobil 3099 1352 - E-mail