Bilinguis

Bilinguis

BILINGUIS er et nyt produkt til administration af 2 sprogede børn på daginstitutionsområdet.

Med produktet får man overblik over 2 sprogede børn i sproggrupper.

- Data tilvejebringes via udtræk fra de fælleskommunale systemer eller ved egne udtræk fra et lokalt P-data system.

- Integreret sikkerhedssystem til overholdelse af Persondatalovens krav.

- Barnet har sit eget stamkort hvorfra man tillige har overblik over barnets forældre samt tilbud til barnet om sprogstimulering.

- Styring af 30 timers tilbud.
- Styring af 25 timers tilbud.
- Styring af børn indmeldt i vuggestue

- Let "kommunikation" med pædagoger i sprogcentre via elektronisk genererede stamkort og statuslister (Word og PDF format).

Nem tilskrivning af forældre på flere forskellige sprog. Brevtilskrivningen baseres på dokumenter som kommunen selv designer men hvor data fra systemet brevflettes automatisk. Breve kommunikeres i dag via digital post (e-boks) i PDF-format.

- Mange statistikmuligheder herunder statistik til undervisningsministeriet.
- Anvender SQL database. 

For mere information kontakt Torben Nielsen hos Københavns Kommunes børne- og ungeforvaltning - Pædagogisk Faglighed.

Brugervejledning til Bilinguis: Bilinguis_Brugervejledning_260.pdf

 Seneste nyt

Se alle nyheder


Referencer

Købernhavns Kommune

CRsoft v/ Svend Erik Johansen - Søvangsvej 9 - 9300 Sæby - Mobil 3099 1352 - E-mail